W latach 2012-2013 realizowałem w Bolszewie budowę domu jednorodzinnego oraz wolnostojącego dwustanowiskowego garażu korzystając z usług firmy D&D Derkowscy. Firmę znalazłem za pośrednictwem Internetu, szukając firm budowlanych w rejonie planowanej inwestycji. Po kilku spotkaniach, podczas których omawialiśmy sposób i warunki realizacji budowy, nabrałem zaufania do Pana Derkowskiego oraz przekonania, że rozumie on dobrze na czym polega dbanie o pozytywny wizerunek firmy i w związku z tym będzie mu zależało na rzetelnej relizacji zamówienia. W efekcie podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. Prace budowlane od początku do końca prowadzone były solidnie zgodnie z przyjętymi etapami i co moim zdaniem bardzo ważne, pod stałym fachowym nadzorem ze strony Pana Derkowskiego. Rozliczeń finansowych dokonywaliśmy zawsze dopiero po zakończeniu i odbiorze określonego etapu robót. Prace i współdziałanie poszczególnych ekip na budowie organizowane były w sposób prawidłowy tak, że nawzajem sobie nie przeszkadzali. Na budowie utrzymywano porządek. Po zakończeniu każdego etapu teren sprzątano, wywożąc resztki materiałów i zbędny sprzęt. Budowa została zakończona zgodnie z terminem zawartym w umowie
Na podstawie doświadczeń z dwuletniej współpracy mogę zainteresowanym polecić Firmę D&D Derkowscy jako solidnego, godnego zaufania partnera.

Michał Michalski,